ایرانیان در قرآن و روایات

✔✔ویژگی یاران
یاران امام مهدی ع ، در دل شب از ترس خداوند ناله می کنند و در روز شیران پرقدرتی هستند که از جانبازی در راه خدا نمی ترسند، با کارهایشان سر خداوند منت نمی گذارند، نا امید نمی شوند و همیشه به لطف و عنایت او ایمان دارند. خداوند آن ها را دوست دارد و آن ها هم خدا را دوست دارند و برای یاری دین خدا انتخاب شده اند.

✔✔ایرانیان در احادیث
150 نفر از این ها ایرانی هستند و ما بقی ایرانی تبار(4). امیرالمومنین علی ع به عرب ها فرمود:
برای مسلمان شدن عجم(ایرانی)ها با آن ها جنگیدید، به زودی برای برگرداندن شما به دین با شما خواهند جنگید. آن ها شیرانی هستند که از شما نمی ترسند و از جلوی شما فرار نمی کنند(5).

✔✔ایرانیان در قرآن
"...پس اگر این قوم به آن [ولایت امیرالمونین] کفر ورزند، همانا ما قومی را که هرگز کافر نشوند بر آن [برگماریم]. پس به زودی خداوند قومی را که بسیار دوست می دارد و آن ها نیز خداوند را بسیار دوست می دارند و نسبت به مومنان فروتن و بر کافران سرفراز و مقتدرند به نصرت اسلام برخواهد انگیخت...(6)"
این آیه را نزد پیامبر خواندند در حالی که سلمان کنار حضرت رسول ص نشسته بود. پیامبر دست خود را بر شانه ی سلمان زد و فرمود: این ها از نسل سلمان و منسوب به او هستند(7).

◀- نتیجه
سید حسنی، سید حسینی، شعیب بن صالح و گروه زیادی از ایرانیان که برای یاری امام مهدی ع با هم، همپیمان شدند، با سپاه سفیانی در کوفه می جنگند و...
حضرت محمد ص این روزها را دیده و فرموده است: یاران مهدی ع همان منسوبین به سلمان هستند

/ 4 نظر / 24 بازدید
کریو رایگان

کانت کریو رایگان...با قابلیت بروز رسانی خودکار nod32‎ http://www.aparat.com/v/TlNic server : kerio.mrtunnel.ir user : public password : secret‎

کریو رایگان

کانت کریو رایگان...با قابلیت بروز رسانی خودکار nod32‎ http://www.aparat.com/v/TlNic server : kerio.mrtunnel.ir user : public password : secret‎

کریو رایگان

کانت کریو رایگان...با قابلیت بروز رسانی خودکار nod32‎ http://www.aparat.com/v/TlNic server : kerio.mrtunnel.ir user : public password : secret‎

کریو رایگان

کانت کریو رایگان...با قابلیت بروز رسانی خودکار nod32‎ http://www.aparat.com/v/TlNic server : kerio.mrtunnel.ir user : public password : secret‎