سوء استفاده معاندین از دختر موتورسوار

درحالی که همان گونه که درهمه جای دنیاقانون برخی محدودیت هارابرای شهروندان ایجادمی کند؛در ایران نیز طبق قانون حضور دربرخی از رشته های ورزشی برای بانوان بامحدودیت هایی همراه است. دختر ایرانی در اقدامی خلاف شرع و قانون جمهوری اسلامی ایران به حاشیه تهران رفته و در تمرینات موتورسواری وپرش مردان باآنها همراه شده است.

این موتور سوار زن در ادعایی خواستار الهام بخشی برای دیگر دختران ایرانی شده است وهمین ادعامنجر به سوء استفاده رسانه های بیگانه گردیده تاجایی که آسوشیتدپرس باحمایت قاطعانه از این دختر موتور سوارکه غیر قانونی به فعالیت می پردازد گفته است وی باید الگوی دیگر دختران ایرانی باشد.

آسوشیتدپرس حتی تصاویری از پرش این دختر موتورسوار و تریل سواری وی منتشر کرده وبادخالت در امور داخلی ایران مدعی پایمال شدن حقوق زنان در ایران شده است. موتور سواری دختران از سال گذشته به صورت غیرقانونی ومخفیانه در برخی از پارک های اطراف تهران دیده شده است که علی رغم غیر قانونی بودن آن بامتخلفان برخوردی صورت نگرفت ومنجر به دخالت معاندان و بیگانگان در امور کشور شد تا جایی که رسانه   های معاند تصمیم به الگوسازی برای زنان ایرانی گرفتند.

/ 0 نظر / 91 بازدید