کم فرزندی یکی از علائم آخر الزمان

پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمود: "

رســــــتاخیز برپا نمـی شود تا آن که کســی پنج فـــــرزند دارد

آرزوی 4 فـــــرزند کند. و آن کــه 4 فرزنـــــد دارد می گــــــــوید:

کاش 3 فرزند داشـــــتم و صاحب فـرزند آرزوی دو فرزند دارد.

و آن کـــــه دو فرزنـــــــد دارد، آرزوی یکــــــ فــــــرزند بنمـــــــاید.

و کسی که یکی فرزند دارد آرزو کند که کاش فرزندی نداشت"

/ 1 نظر / 33 بازدید
عشق به مردم

سلام خوبي دوست من؟ مطالب مفيدي داري به منم سر بزن نظر يادت نره!!!!!!