مشکلاتی که خانواده های پسر دار با آن روبرو هستند


1- غرق دیوانه بازی ها و بی صبری های او می شوید

2-خیلی از اشتباهات را به گردن خواهید گرفت

3- هروقت به منزل می رسد،به جای انجام تکالیف، در حال بازی است

4- حتی در سرویس بهداشتی و حمام هم آرامش ندارید

5- میزان مصرف غذای او، شما را شگفت زده می کند

6- درباره مفهوم «امنیت» برای پسر خود تجدیدنظر می کنید

7- شگفت زده نمی شوید که باید هنگام جست و خیز روی تخت خوابش بیدار بمانید

8- از نیاز فراوان آنها به لباس متعجب می شوید

9- پسرها هم شلختگی خاص خودشان را دارند

10- از شنیدن این جمله که «پسرها، مادرها را دوست دارند» احساس پریشانی می کنید

11- حرص و جوش بی فایده می خورید

12- نگرانید که پسر شما در آینده چگونه فردی می شود

13- سال هاست که به نداشتن حریم خصوصی عادت کرده اید

14- برای ایجاد انگیزه در او، خود را از پا در می آورید

/ 0 نظر / 19 بازدید