نیروی جاذبه جنسی و زن زیباکه انسان را تحت تاثیر قرار می دهد

ناپلئون میگه :

هیچ نیرویی مرا تحت تأثیر خود قرار نداده مگر نیروی جاذبه جنسی و قدرت یک زن زیبا

امروزه آمریکا برا اینکه جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره داره از جاسوسه ای به نام

زنان زیبا استفاده می کنه و سعی می کنه که جامعه رو به بی بند و باری بکشونه 

چون جامعه ای که غرق در بی بند و باری شد هر حکومتی میتونه بر اون حکومت کنه

/ 0 نظر / 24 بازدید