کلیپ حرکت زشت خبرنگار مجارستانی

هنگام عبور آوارگان پناهجو نزدیک مرز صربستان از دیوار امنیتی ایجاد شده توسط پلیس
لگد زدن خبرنگار زن به کودک پناهجو، پشت پا به پدری که فرزند خود را در آغوش داشت

/ 0 نظر / 42 بازدید