صلابت_زینبی!

 

چادر را که از تو گرفتند؛
روسریت را عقب کشیدند،
شلوار ها را تنگ تر و کوتاه تر کردند،
و بعضا پاره پاره! !
مانتو ها هم تنگ تر و کوتاه تر کردند،
همـــراه با رنگ های جیــــغ! !
و پس از مدتی...
#تنوع!
شلوار ها گشــــاد و نازک
مانتو ها بلند و جلو باز!
و شلوارهایی به نام #ساپــــورتــ!
و روسری ها عقب تر و عقب تر. . .
انقدر عقب که کم کم حتی افتادنشان به روی شانه عادی شد...!!
*
هرروز منتظری ببینی فردا چه از تو می خواهند
خودت بگو
این اسمش آزادیست؟!
شده ای یک ابزار
یک #وسیله
در دستان نانجیبان
از تو می خواهند در فضای مجازی این چهره و اندام عروسکی را به نمایش بگذاری
هزاران هزار لایک پای عکس هایت
کامنت های رنگارنگ یک عده هرزه که تو را تشویق می کنند به هرزگی
و تو سیر نمی شوی از این نگاه های کثیف
*
حواست باشد بانو ؛
دست مایه ی این نانجیب ها نشوی
و بدان که عاشورا
دشمن تمام تلاشش را کرد که چادر از سر زینب کشد.
*
زینب وار حجاب کن که دشمن حتی از #سایه ی چادرت هم بترسد
به این می گویند #صلابت_زینبی!/ 0 نظر / 71 بازدید